Hvilken effekt gir støydemping av bil? Det ønsket vi i Norsk Antirustforening å finne ut, og samlet derfor et knippe biler og spesialister på Gardermoen Speedway for testing.

Sivilingeniør og senior akustiker Kristian E. Meisingset fra Lydhør AS sto for å legge til rette for så riktige målinger som mulig, og har sammenstilt alle målegrunnlag i etterkant slik at vi i dag kan legge frem en del erfaringer med støydemping av bil.

Lydhør påtar seg ansvaret for alle type oppdrag innen rom- og bygningsakustikk, støy og vibrasjoner med eget akustisk måleutstyr. De har sentral godkjenning innen akustikk tiltaksklasse 3 og daglig leder er RIF-godkjent rådgiver.

Bilene som ble testet

Kia Bil Norge og Bertel O. Steen på Jessheim stilte til disposisjon totalt 3 stk identiske Kia Ceed Electric. Alle var nye og hadde identiske dekk. Vi hadde dermed tre helt like biler for testing. Den eneste forskjellen var at en av bilene var sprøytet med støydemping fra Mercasol og Norsk Antirust.Vi testet også to VW Tiguan 140 HK 2020, der den ene var støydempet med Mercasol fra Norsk Antirust. Disse hadde i utgangspunktet forskjellige dekk. Det ble derfor foretatt kryssbytte mellom målingene slik at bilene kjørte med de samme dekkene.

Testing på varierende underlag

Det ble satt opp en rute på 1 km på varierende underlag, der bilene ble kjørt i nøyaktig samme hastighet av samme testpilot hver gang. Alle bilene ble testet tre ganger. I bilen hadde Meisingset fra Lydhør AS satt opp egnet testutstyr på rigg foran og bak, som sikret samme plassering i kupeen på alle tester.

Slik ble bilene støydempet

Gjennom Norsk Antirust ble bilene behandlet med Mercasol 4S støydempingsmasse. Dette er et tixotropisk, fiberforsterket produkt basert på bitumen og voks. Etter demontering av nødvendige innerskjermer og deksler ble produktet sprøytet på ønskede områder ved bruk av spesialutstyr for dette spesielt tyktflytende produktet.

Støymåling – et eget spesialfelt

Måling av lyd krever kunnskap. Meisingset fra Lydhør var derfor spesielt sentral i denne jobben. Lyd måles som hovedregel i desibel (dB) og frekvens (Hz). Desibel kan beskrives som styrken i lyden, mens frekvens handler om «tonen» – altså måling av alt fra dype til lyse toner. Mens vi kan måle hele frekvensspekteret er det deler av lyden som menneskets øre ikke hører så godt. Det legges inn et A-filter og måleenheten har betegnelsen dBA. Når det måles med C-filter er måleenheten dBC og lave frekvenskomponenter vektlegges mer og blir/ble brukt i forbindelse med støy fra tekniske installasjoner.

Skalaen for måling av lydstyrke er spesiell i seg selv, og dette er viktig for å forstå målingene. En økning på 3 desibel betyr i realiteten en dobling av lydnivået/støyen. Dette betyr at en reduksjon fra 65 til 62 desibel (- 3 dB) faktisk er en reduksjon på 50 % – altså en halvering. I praksis er det lettere å forstå det slik: Dersom du har to lydkilder som til sammen gir 65 desibel, vil du få 62 desibel dersom du fjerner den ene lydkilder. Forklart motsatt vei, så vil to lydkilder som gir 62 desibel hver, totalt utgjøre 65 desibel.

Stor «opplevd» forskjell

Noe som er viktig å ta med er den opplevde forskjellen for de som sitter i bilen. Det handler om hvordan førermiljøet oppleves fra udempet til dempet bil. Dette beskrives av sjåføren som en merkbar forskjell i form av en mer kompakt følelse i kupéen. Dette kan kalles for «klangfarge», og har en sammenheng med hvilke frekvenser som dempes.Opptil 25 % målt reduksjon.

En samlet vurdering av alle de målinger som ble tatt konkluderer med at gjennomsnittlig støy i kupéen ble redusert. Det er mange variabler i slike målinger, og det var nødvendig å plukke ut de elementer som ga best mulig nøyaktighet og likhet i forholdene. På målinger som er direkte sammenlignbare, med minst mulig sannsynlighet for avvik, opplevde vi forskjeller opp til 25 % reduksjon av støy i kupéen. Dette tilsvarer 1,5 dB. På bildet vises resultater mellom dempet og udempet i VW Tiguan. Grå søyler er den støydempede versjonen. I Kia viste gjennomsnittsmålinger hele 2 dB redusert støy på målingene foran i kupeen.

Langtest av bil uten og med støydemping

Da har vi altså testet flere bilmodeller på en bane på 1 km. Vi ønsket også å ta en mer langvarig test av en enkelt bil for å få så mange målinger som mulig slik at et forskjellene blir mer tydelig. Dermed ble en Subaru Outback 2018 utstyrt med testutstyr.
Den første tiden kjørte bilen uten støydemping. Etter tilstrekkelig antall målinger ble bilen støydempet med Mercasol. I tredje fase ble det gjort tester med både støydemping og komplett understellsbehandling.

Det ble satt opp 7 testpunkter som var i hastighetssoner fra 50 til 100 km/t. Totalt ble det utført 56 målinger mellom 2. juni og 2. september.Resultater fordelt på hastighetssonene varierte mellom -1,08 dB til -2,67 dB reduksjon. Altså en tydelig reduksjon i alle målte hastigheter og underlag. Når alle sonene slås sammen gir det en gjennomsnittlig reduksjon på 1,77 dB.

Støydemping av moderne biler er effektivt

Vi opplever en vesentlig reduksjon av støy i kupeen på støydempede biler, men har tidligere sett at det mangler gode tall for hvor mye man faktisk kan forvente å redusere støyforplanting i moderne biler. Gjennom disse testprosedyrene mener vi at vi nå har klart å tallfeste reduksjonen av støy i kupeen gjennom en lang rekke testpunkter på forskjellige typer biler.

Vi har sett at f.eks. den støydempede VW Tiguanen fikk ca 1,5 dBA i redusert støy (ut fra kortbanetestingen). Kia fikk spesielt god effekt i fremre del av kupeen på hele 2 dBA i redusert støy. Ut fra langtesten med Subaru Outback ble det registrert et gjennomsnitt på 1,77 dBA reduksjon fordelt på 56 målinger. Selv om det er et vanskelig materiale å lage sammenligninger av, ser vi uansett hvordan støybildet generelt blir bedre i alle tilfeller. Dette er svært overbevisende resultater, som bekrefter tilbakemeldingene fra kunder som allerede har fått støydempet bilen